Σύμφωνα με εξαγγελίες του αρμόδιου υφυπουργού για τα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α., μέσα στο 2016 πρόκειται να προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α., όπως αυτά προδημοσιεύτηκαν τον περασμένο Οκτώβρη και μπορείτε σε κάθε περίπτωση να βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο http://www.taxworx.gr/blog/. Πιο συγκεκριμένα αυτά αφορούν στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη στήριξη των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων και οι προσκλήσεις προβλέπεται να δημοσιευθούν μέσα στο έτος.

Ήδη προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για το πρόγραμμα ενίσχυσης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέργων ή αυτοαπασχολούμενων και της νεοφυους επιχειρηματικότητας, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να ανακοινωθούν και επίσημα τα αποτελέσματα. Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων που αφορούν στα υπολοιπα δύο προγράμματα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.

Είναι όμως τα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. κατάλληλα για όλους; Μπορούν, ή συμφέρει όλες τις επιχειρήσεις να εντάσσονται σε παρόμοια προγράμματα επιχορηγήσεων;

Μέσα από αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποιες βασικές απορίες που έχουν οι περισσότεροι σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα επιδοτήσεων.

1) Τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. αφορούν όλες τις επιχειρήσεις και όλες μπορούν να ενταχθούν: ΜΥΘΟΣ

Κάθε πρόγραμμα αφορά σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, τις οποίες και δύναται να επιχορηγήσει. Κατά συνέπεια δεν αφορά όλες τις επιχειρήσεις, αλλά μόνο αυτές που δραστηριοποιούνται στους τομείς που επιχορηγεί, οι οποίες και ονομάζονται επιλέξιμες επιχειρήσεις.  Πώς μπορώ να ξέρω αν η επιχείρησή μου μπορεί να χρηματοδοτηθεί; Πολύ απλά, όταν δημοσιευτεί η εγκύκλιος με τον πλήρη οδηγό του προγράμματος, πρέπει να ψάξω το παράρτημα που αναφέρει όλες τις επιλέξιμες δραστηριότητες που επιχορηγούνται. Αν λοιπόν η επιχείρησή μου δραστηριοποιείται σε κάποια από αυτές τις δραστηριότητες, τότε και μόνο τότε έχω δικαίωμα να υποβάλω αίτηση.

2) Μπορώ να χρηματοδοτηθώ για οποιαδήποτε δαπάνη;

Όχι. Όπως και με τις δραστηριότητες, έτσι στον οδηγό αναφέρει αναλυτικά ποιες δαπάνες μπορούν να επιχορηγηθούν ( επιλέξιμες δαπάνες) και σε ποιο ποσοστό. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις δαπάνες, ούτως ώστε να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3) Με το Ε.Σ.Π.Α. μπορείς να βγάλεις χρήματα που θα μείνουν στην επιχείρηση. ΜΥΘΟΣ

Οι επιδοτήσεις αφορούν κάποια επένδυση που έχεις σκοπό να κάνεις, όπως αγορά εξοπλισμού, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου κ.ο.κ. Κατά συνέπεια, τα χρήματα που θα λάβει η επιχείρηση αφορούν αυτές και μόνο αυτές τις δαπάνες. Επιπρόσθετα, για να πληρωθεί μία επιχείρηση θα πρέπει να έχει πρώτα προβεί στη δαπάνη, να την έχει εξοφλήσει και να προσκομίσει παραστατικά πληρωμών όπως καταθετήρια κ.ο.κ. Οπότε τα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. είναι μία μεγάλη βοήθεια για κάποιον που θέλει να προβεί σε αγορές ή σε κάποια σημαντική επένδυση, όχι όμως για να βγάλει κάποιο άλλο είδος κέρδους.

4) Υπάρχει η δυνατότητα να λάβω κάποια χρήματα ως προκαταβολή, προτού προβώ σε κάποια αγορά;

Μέχρι τώρα υπήρχε αυτή η δυνατότητα μόνο με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από κάποια τράπεζα. Αν, για παράδειγμα ήθελα να ζητήσω προκαταβολή ποσού 20.000€ θα έπρεπε να προσκομίσω εγγυητική επιστολή ποσού 20.000 και με λήξη την προβλεπόμενη λήξη του προγράμματος.

5) Τι γίνεται αν η επιχείρησή μου δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς και μόνο ένας ή κάποιοι εξ αυτών χρηματοδοτούνται;

Σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες που θα επιχορηγηθούν θα πρέπει να αφορούν μόνο την επιλέξιμη δραστηριότητα. Για αυτό το λόγο, μέσα από την πρόταση θα πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός, να μην υπάρχει δηλαδή η υπόνοια ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις λοιπές δραστηριότητες.

6) Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τον τρόπο που αξιολογούνται οι αιτήσεις. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος/η ότι ο τρόπος αξιολόγησης είναι αντικειμενικός και αδιάβλητος; 

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από ιδιώτες οι οποίοι απαρτίζουν το μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ ( Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας)και οι οποίοι έχουν επιλεγεί μέσω προκήρυξης η οποία είχε συγκεκριμένα κριτιήρια (πτυχίο, εμπειρία στους συγκεκριμένους τομείς κ.ο.κ.). Για να είναι σε θέση να αξιολογήσουν προτάσεις, οι εν λόγω αξιολογητές υποβάλλονται σε τεστ στο οποίο πρέπει να πιάσουν τη βαθμολογία του 90%, ειδάλλως δεν τους επιτρέπεται να αξιολογήσουν. Αφού περάσουν επιτυχώς το τεστ, τότε και μόνο τότε τους δίδεται πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των αιτήσεων, από όπου τους κληρώνεται τυχαία μία πρόταση, από επενδυτή άλλης περιφέρειας από αυτήν του αξιολογητή. Επιπρόσθετα, ο αξιολογητής δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του επενδυτή, παρά μόνο στην περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου και στις προτεινόμενες δαπάνες.

7) Μπορώ να υποβάλλω και μόνος μου αίτηση ή πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιον σύμβουλο;

Η συνδρομή του συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική από κανένα πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, ο καθένας μπορεί και μόνος του να υποβάλλει αίτηση. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα και να έχει διαβάσει εκτενώς τον οδηγό ούτως ώστε να αποφύγει πιθανές παγίδες που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της αίτησης. Δοθείσας της συχνότητας που προκηρύσσονται αυτά τα προγράμματα, η οποία είναι μία φορά ανά κάποια χρόνια, είναι μεγάλο ρίσκο για κάποιον χωρίς εμπειρία να αναλάβει μία τέτοια εργασία. Παρόλα αυτά, κανείς δεν σε υποχρεώνει να συνεργαστείς με κάποιον εξωτερικό σύμβουλο, κατά συνέπεια είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επαγγελματία να αποφασίσει αν και με ποιον θα συνεργαστεί.

Στην Taxworx διαθέτουμε μία μακρόχρονη εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή αλλά και αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων και είμαστε δίπλα στον κάθε επαγγελματία σε κάθε στάδιο της αίτησης, από την προετοιμασία μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2510-839972, 6971-972256 ή μέσω e-mail στο info@taxworx.gr για να μελετήσουμε μαζί σας τις ανάγκες της επιχείρησής σας και την ενδεχόμενη πιθανότητα ένταξης σε κάποιο από τα προγράμματα που αναμένονται. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Θέλεις όλες τις σημαντικές ενημερώσεις απευθείας στο email σου; Τότε μπες στην ενημερωτική μας λίστα δωρεάν για να μην χάσεις επενδυτικά φορολογικά νέα, προγράμματα και ευκαιρίες.

Εγγραφή στην ενημερωτική λίστα

ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Γίνετε μέλος στην Ενημερωτική μας Λίστα

Στην Taxworx παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα αλλά και για προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων, πρόσληψης ανέργων κ.ο.κ. σε όλους, όχι μόνο στους πελάτες μας.

Δεν μοιραζόμαστε τα στoιχεία σας με τρίτους.