Άνοιξε το taxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Πλέον, από σήμερα οι φορολογούμενοι μπορούν να προβούν στη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, ενώ η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 15η Ιουλίου

Παρακάτω λοιπόν παραθέτουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που θεωρούμε ότι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

  • Οι βεβαιώσεις αποδοχών για μισθωτούς και συνταξιούχους, όπως γίνεται τα τρία τελευταία χρόνια στέλνονται ηλεκτρονικά στο taxisnet, οπότε κατά το ξεκίνημα των δηλώσεων τα στοιχεία αυτά θα υπάρχουν ήδη μέσα στο σύστημα. Σε περίπτωση που κάποιος δε συμφωνεί με τα στοιχεία που έχουν σταλεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή με τον εκάστοτε φορέα να στείλει ξανά τη βεβαίωση αποδοχών διορθωμένη. Δε μπορεί να γίνει διόρθωση με «το χέρι» στο σύστημα ούτε από το λογιστή ούτε από τον οποιαδήποτε χρήστη.
  • Όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν την Εφορία τους, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.  Οι σύζυγοι από την άλλη,  υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εκτός και αν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο  υποβολής της δήλωσης ακόμα και αν δεν έχει εκδοθεί διαζύγιο ή είναι απλά σε διάσταση, ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
  • Οι δηλώσεις αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ εμπρόθεσμα έως 31/12/2017.
  • Αν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα, θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο αν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται στα 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
  • Στοιχεία που αφορούν τόκους καταθέσεων ή αποπληρωμή δόσεων δανείων είναι ήδη μέσα στο σύστημα, αφού αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τις τράπεζες. Σε περίπτωση των τόκων καταθέσεων και εφόσον υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, δύναται να τους δηλώσει ο συνδικαιούχος που τους εισπράττει, ή να επιμεριστούν αναλογικά στους συνδικαιούχους.
  • Οι φοιτητές δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης εφόσον αποκτούν εισόδημα, ακόμα και εάν αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει αν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα αλλά έχουν κάποιο ακίνητο ή αυτοκίνητο στο όνομά τους.
  • Οι αποδείξεις και για φέτος δεν καταγράφονται.  Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες δικαιούνται την έκπτωση φόρου  χωρίς να υποχρεούνται να εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις.
  • Τέλος, όσον αφορά στα ανείσπρακτα ενοίκια, ο ιδιοκτήτης μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Για να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά, θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Στην Taxworx φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε πάντα για όλες τις αλλαγές, ούτως ώστε να αποφεύγουμε τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλάβουμε και φέτος τη σημαντική αυτή φορολογική σας υποχρέωση!

 

ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Γίνετε μέλος στην Ενημερωτική μας Λίστα

Στην Taxworx παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα αλλά και για προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων, πρόσληψης ανέργων κ.ο.κ. σε όλους, όχι μόνο στους πελάτες μας.

Δεν μοιραζόμαστε τα στoιχεία σας με τρίτους.