Ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη το νέο πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α για χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων με ποσοστό έως 50%.

– Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος;

Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, είτε υφιστάμενες, είτε νέες που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες που αφορούν σε καταλύματα (ξενοδοχεία είτε διαμερίσματα), υπηρεσίες μεταφορών που έχουν σχέση με τον τουρισμό (λ.χ. υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων, υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων με οδηγό κ.ο.κ.) και υπηρεσίες υποστηρικτικές προς τον τουρισμό. Αυτές μπορεί να είναι ενοικιάσεις επιβατικών οχημάτων, υπηρεσίες ταξιδιωτικών γραφείων κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, οι αναλυτικοί ΚΑΔ αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

– Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται (επιλέξιμες δαπάνες) και σε τι ποσοστό; 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες

 1. Κτιριακά, λοιπές εγκαταστάσεις και εργασίες περιβάλλοντος χώρου
 2. Αγορά εξοπλισμού
 3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 4. Δαπάνες προβολής- προώθησης
 5. Συμμετοχή σε εκθέσεις
 6. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου
 7. Λογισμικά
 8. Μεταφορικά μέσα
 9. Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Το ποσοστό επιχορήγησης  είναι από 45% έως 50%, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

– Ποιος πρέπει να είναι ο προϋπολογισμός των έργων;

Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.

 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000,00 € τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.
 • Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000,00 €, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου.

– Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση χρηματοδότησης;

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών προτάσεων είναι μέχρι και τις 28/03/2018.

Στην Taxworx, μέσα από μία μακροχρόνια εμπειρία υποβολής αλλά και αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία και υποβολή, καθώς και παρακολούθηση καθ’όλη τη διάρκεια του έργου του επενδυτικού σας σχεδίου.

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε αν η επιχείρησή σας μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να ορίσουμε μία πρώτη συνάντηση, χωρίς κάποια δική σας υποχρέωση, ούτως ώστε να μελετήσουμε ότι καλύτερο μπορεί να γίνει για την επιχείρησή σας. Τηλεφωνήστε μας στα 2510-839972, 6971-972256 ή μέσω e-mail στο info@taxworx.gr και θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!

ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Γίνετε μέλος στην Ενημερωτική μας Λίστα

Στην Taxworx παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα αλλά και για προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων, πρόσληψης ανέργων κ.ο.κ. σε όλους, όχι μόνο στους πελάτες μας.

Δεν μοιραζόμαστε τα στoιχεία σας με τρίτους.