Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους

Ποιες δαπάνες χρηματοδοτούνται;

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€
  • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€
  • Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€
  • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500 €
  • Μελέτες / έρευνες αγοράς. 5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη
  • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο εργαζόμενους
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του συστήματος κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) από τις  7/4/2016 έως 20/5/2016.

Στην Taxworx διαθέτουμε μία μακρόχρονη εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή αλλά και αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων και είμαστε δίπλα στον κάθε επαγγελματία σε κάθε στάδιο της αίτησης, από την προετοιμασία μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 2510-839972, 6971-972256 ή μέσω e-mail στο info@taxworx.gr για να μελετήσουμε μαζί σας τις ανάγκες της επιχείρησής σας και την ενδεχόμενη πιθανότητα ένταξης σε κάποιο από τα προγράμματα που αναμένονται. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!

ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Γίνετε μέλος στην Ενημερωτική μας Λίστα

Στην Taxworx παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα αλλά και για προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων, πρόσληψης ανέργων κ.ο.κ. σε όλους, όχι μόνο στους πελάτες μας.

Δεν μοιραζόμαστε τα στoιχεία σας με τρίτους.