Υπηρεσίες προς επαγγελματίες

Στην Taxworx προσφέρουμε σε κάθε επαγγελματία, ένα πλήθος υπηρεσιών, πέρα από την απλή λογιστική παρακολούθηση και τήρηση βιβλίων της επιχείρησής σας. Πάνω απ’ όλα μας ενδιαφέρει η επιχείρηση του κάθε πελάτη μας και είμαστε δίπλα στον επαγγελματία σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής του πορείας, προκειμένου να προσφέρουμε ουσιαστικό ρόλο συμβούλου και να προτείνουμε λύσεις για σας και την επιχείρησή σας.

Λογιστική παρακολούθηση επιχείρησης με βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, συμπλήρωση και αποστολή όλων των ειδών δηλώσεων των επιχειρήσεων (Φ.Π.Α, Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΕΠΥΟ, Ιntrastat κ.ο.κ.)

Ενημέρωση για επενδυτικά προγράμματα/ προγράμματα επιχορηγήσεων, καθώς και εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και μελετών για συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως προγράμματα Ε.Σ.Π.Α., μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου, προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. κ.ο.κ.

Παρακολούθηση οικονομικής πορείας επιχείρησης σε μηνιαία βάση, προκειμένου να λαμβάνονται εγκαίρως σημαντικές οικονομικές αποφάσεις καθώς και τακτική ενημέρωση για την εικόνα της επιχείρησης σας όσον αφορά την ύπαρξη κερδών, τον Φόρο Εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τους υπόλοιπους φόρους.

Δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπων πελατών/προμηθευτών, ούτως ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της ρευστότητας και των ταμειακών ροών της επιχείρησης σας

Υπηρεσίες εκκαθάρισης και μηχανογράφησης μισθοδοσίας, πλήρης υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ και σε κάθε αρμόδιο φορέα

Τέλος, στην Taxworx φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις εκάστοτε αλλαγές στη νομοθεσία καθώς και εκπαιδευόμαστε μέσω επαγγελματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ούτως ώστε να είμαστε πάντοτε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματός μας με συνέπεια και υπευθυνότητα.

ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Γίνετε μέλος στην Ενημερωτική μας Λίστα

Στην Taxworx παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα αλλά και για προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων, πρόσληψης ανέργων κ.ο.κ. σε όλους, όχι μόνο στους πελάτες μας.

Δεν μοιραζόμαστε τα στoιχεία σας με τρίτους.