Υπηρεσίες προς εταιρείες

 

Στην Taxworx είμαστε δίπλα και στις μεγαλύτερες εταιρίες, προσφέροντας με υπευθυνότητα το σύνολο των υπηρεσιών που μπορεί να χρειάζεται η εταιρία σας, αναλαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ενεργό ρόλο συμβούλου που στέκεται δίπλα στην εταιρία σας σε κάθε της βήμα.

 

Μερικές από τις κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι – ενδεικτικά- οι ακόλουθες, χωρίς να περιοριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε αυτές

Εργασίες έναρξης και διακοπής εταιριών, δυνατότητα σύνταξης καταστατικών εταιριών αλλά και σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Φορολογική – φοροτεχνική και λογιστική υποστήριξη, καταχώρηση παραστατικών και τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας, καθώς και οργάνωση, επίβλεψη και στελέχωση λογιστηρίου

 

Κατάρτιση & έλεγχος ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

 

Πλήρης κάλυψη των εταιριών σε θέματα μισθοδοσίας και εργατικά θέματα

 

Εκπροσώπηση σε φορολογικά και λογιστικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες

 

Συμβουλές σε θέματα επενδύσεων – επενδυτικά προγράμματα

 

Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και μελετών για συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως προγράμματα Ε.Σ.Π.Α., μελέτες Αναπτυξιακού Νόμου, προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. κ.ο.κ.

Τέλος, στην Taxworx φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις εκάστοτε αλλαγές στη νομοθεσία καθώς και εκπαιδευόμαστε μέσω επαγγελματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ούτως ώστε να είμαστε πάντοτε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματός μας με συνέπεια και υπευθυνότητα.

ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Γίνετε μέλος στην Ενημερωτική μας Λίστα

Στην Taxworx παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα αλλά και για προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων, πρόσληψης ανέργων κ.ο.κ. σε όλους, όχι μόνο στους πελάτες μας.

Δεν μοιραζόμαστε τα στoιχεία σας με τρίτους.