Υπηρεσίες προς start-up επιχειρήσεις

 

Το στάδιο της έναρξης μίας νέας επιχείρησης είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια, που συχνά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την μετέπειτα επιτυχή ή μη πορεία της. Στην Taxworx, ως γνώστες της αγοράς, της νομοθεσίας, αλλά και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης μίας επιχείρησης μέσω επενδυτικών προγραμμάτων, είμαστε κοντά και στον εκάστοτε ιδιώτη, προκειμένου να μετατρέψει την επιχειρηματική του ιδέα σε μία κερδοφόρα επιχείρηση. Μερικές από τις υπηρεσίες που – ενδεικτικά- προσφέρουμε είναι οι ακόλουθες.

 

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων & έρευνας αγοράς στην οποία ο ιδιώτης προτίθεται να δραστηριοποιηθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται το ρίσκο μίας άσκοπης ή μη κερδοφόρας επένδυσης σε μία εποχή όπου παρατηρούνται πολλές διακοπές επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά στον προτεινόμενο τύπο επιχείρησης, ανάλογα με τις ανάγκες και το αντικείμενο του εκάστοτε πελάτη.

 

Μελέτη βιωσιμότητας/πιθανής κερδοφορίας σε βάθος τριετίας ή πενταετίας.

 

Διαδικασίες έναρξης/ σύστασης επιχειρήσεων

 

Λογιστική παρακολούθηση της νεοσυσταθείσας επιχείρησης, συνεχής παροχή φορολογικών και οικονομικών συμβουλών καθώς και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε επιχείρηση.

 

ΘΕΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ;

Γίνετε μέλος στην Ενημερωτική μας Λίστα

Στην Taxworx παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα αλλά και για προγράμματα επιδοτήσεων επιχειρήσεων, πρόσληψης ανέργων κ.ο.κ. σε όλους, όχι μόνο στους πελάτες μας.

Δεν μοιραζόμαστε τα στoιχεία σας με τρίτους.